تبریک سال 1394

تبریک سال نو

بهار تعبیر عاشقانه دوباره زیستن است ونوروز بهانه ای برای تبریک گفتن وبه یاد هم بودن بهار عمرتان جاویدان ونوروزتان پیروز خدا را درقلب کسانی دیدم که بدون هیچ توقعی مهربانند چه تلخ محاکمه می شود زمستان که برای جان دادن به درخت جان می دهد ، وچه ناعادلانه کمی آن طرف تر همه چیز به نام بهار تمام می شود! انتظار بهارت مبارک با این چند جمله آغاز می کنیم سال 1394

/ 0 نظر / 25 بازدید